top of page
מסחר-אחראי-עם-אופטימה-.jpg
המסלולים של אופטימה
בשיתוף עם

השקעבורסה
Layer 29.png


$59

במהלך 30 הימים הראשונים לא תחוייבו וניתן לבטל את המנוי ללא שום חיוב! לאחר 30 ימים תחויבו ב-59$ בחודשיים הראשונים במסגרת המסלול חודשי ולאחר חודשיים 69$ לכל חודש נוסף. 
במסגרת מסלול שנתי המחיר לחודש יהיה זהה והתשלום יגבה עבור כל השנה מראש

מנוי בסיסי ללקוחות אינטראקטיב ישראל

מוגבל למאה הנרשמים הראושנים

Layer 29.png


$87

מנוי בסיסי ללקוחות
 

מוגבל למאה הנרשמים הראושנים

במהלך 30 הימים הראשונים לא תחוייבו וניתן לבטל את המנוי ללא שום חיוב! לאחר 30 ימים תחויבו ב-87$ בחודשיים הראשונים במסגרת המסלול חודשי ולאחר חודשיים 97$ לכל חודש נוסף. 
במסגרת מסלול שנתי המחיר לחודש יהיה זהה והתשלום יגבה עבור כל השנה מראש

המנויים החודשיים לאופטימה ללא התחייבות!
ניתן לבטל את המנוי החודשי בכל עת, המינימום לחיוב הוא תקופת חיוב אחת.
המנוי השנתי בהנחה בתשלום מראש לשנה עם אפשרות ביטול לאחר שנה. המנוי השנתי מחויב בתשלום אחד ולא ניתן לפיצול. לא יינתן זיכוי יחסי על ביטול המנוי לפני תום התקופה. ביטול המנוי יעשה על ידי המשתמש דרך דף ניהול התשלומים באתר. כל המנויים בעמוד זה הינם מסוג מנוי מתחדש.

bottom of page