top of page

בדיקה היסטורית

שוק הוא סביבה שמשתנה מרגע לרגע, באמצעות אופטימה תוכלו לבחון את אסטרטגיות מסחר שיצרתם על נתונים היסטוריים בצורה מהירה ופשוטה. לאחר קבלת תוצאות הבדיקה תוכלו לבדוק באילו ימים או שעות האסטרטגיה שלכם מרוויחה יותר. באמצעות כמה לחיצות תוכלו להבין באילו רמות מחיר כדאי לכם לעבוד ובאילו רמות מחיר האסטרטגיה לא עובדת. כלי האופטימיזציה מנגיש לכם את מה שהיה שמור עד היום רק למתכנתים שיודעים לשלוף את המידע ולשקלל אותו לידי החלטות קריטיות. להדרכה בנושא אופטימיזציה

104519_baf50e075ea14591b4899fbd0aeb56b7_mv2.webp
104519_8186f268e5a54e22a3a744f6b0d1fc06_mv2_edited.jpg

מערכת אופטימה מאפשרת לכם לצפות במערכת גרפים בזמן אמת. צפו בזמן המסחר בהתראה נכנסת לפעולה על הגרף מבלי לעזוב את תכנת המסחר

התראות מסחר

חלון המהווה בסיס לאסטרטגיית מסחר חדשה. באמצעות הגדרה פשוטה תוכלו לסרוק את שוק המניות האמריקאי לפי מגוון פרמטרים ולבחור טריגרים לכניסה לעסקאות. תוכלו להשתמש בנתונים כאיתות כניסה לעסקאות או כאסטרטגיית מסחר אוטומטית לחלוטין. להדרכה בנושא אסטרטגיית מסחר חדשה

חלון התראות בזמן אמת

104519_d1b95adbe42441d88b155f2d98713985_mv2.webp
104519_bfb6b3f380094a59ada6a56e9e4e97d4_mv2 (1).webp

חלון השוואה

חלון המאפשר השוואה גרפית של תדירות התראות באסטרגיות שונות

קבלו עדכונים בזמן אמת על מצב השוק באמצעות השוואה גרפית של נתונים שונים

סריקת שוק

אופטימה מאפשרת לסרוק את שוק המניות לפי פרמטרים מוגדרים מראש, החלון יתעדכן כל 30 שניות ויציג את המניות לפי מאפיינים שהוגדרו מראש. החלון מאפשר דירוג של מניות שעולות בסריקה לפי פרמטרים לבחירה

סריקת השוואות.webp
חלון נתונים.webp

חלון המאפשר ציטוט של מניה במהלך יום המסחר. החלון כולל נתונים פונדומנטליים אודות המניה ותצוגה גראפית שמאפשרת לראות את טווח מחיר המניה לפי פרקי זמן שונים

חלון נתונים

bottom of page