top of page
 
סרטוני הדרכה
laptop no mac.png

התקנת מערכת והפעלה ראשונית

התראות
פילטרים
laptop no mac.png
Channel Ber
laptop no mac.png

סוגי החלונות השונים במערכת אופטימה

תפעול סורק המניות של אופטימה

laptop no mac.png
laptop no mac.png

יצירת חלון התראות ואסטרטגיות מסחר חדשות

laptop no mac.png

התממשקות למערכת המסחר של אינטראקטיב ברוקרס והפעלת מסחר אוטומטי

 בדיקה על נתונים היסטוריים והסבר על ממשק האופטימיזציה

laptop no mac.png
laptop no mac.png

תפעול רשימות מניות במערכת אופטימה

 

התממשקות גרפים

בין אופטימה למערכת המסחר

של אינטראקטיב ברוקרס

 

פיתוח פילטרים חדשים  

השתמשו בכל המידע שזורם באמצעות

אופטימה כדי לאפיין לעצמכם פילטרים

בהתאמה אישית

 

laptop no mac.png
laptop no mac.png

גרפים  

באמצעות סרטון זה תוכלו להבין איך לעבוד

עם גרפים באופטימה. איך משלבים מתנדים,

קווי מגמה ועוד אלמנטים בגרף.

 

ערוצי מסחר  

באמצעות חלון זה תיהיה לכם גישה למגוון ערוצי מסחר המורכבים מסורקים ואסטרטגיות מובנות במערכת

 

laptop no mac.png
bottom of page