Chat Conversation End Type a message...

שלושה סורקי מניות שאתם חייבים להכיר 

הסורק שיאתר עבורכם מניות עם נפח מסחר חריג

באמצעות הפילטר -Relative Volume ניתן לאתר מניות שנסחרות בנפח מסחר גבוה יותר מנפח המסחר הנורמלי של המניה. לדוגמה במידה וה-Relative Volume  עומד על 5 המשמעות היא שנפח המסחר הוא פי 5 מנפח המסחר הנורמלי עבור אותה מניה. 

ניתן להשתמש בסורק מובנה שנקרא -Relative Volume Leaders סורק זה יאתר עבורכם את המניות עם נפחי המסחר החריגים ביותר בשוק וידרג אותן מהגבוה לנמוך!

איתור אזכורים ברשתות חברתיות

באמצעות הפילטרים הקשורים לאתר -StockTwits תוכלו לאתר מניות עם כמות איזכורים חריגה ברשת החברתית. באופטימה קיים סורק מובנה בשם Unusal Social Mentions, סורק זה ידרג עבורכם את המניות עם הגידול הכי משמעותי בכמות האזכורים ברשת החברתית.

סורק מניות לפי דיווחים רבעוניים

באמצעות אופטימה תוכלו לזהות בקלות אילו מניות עומדות לדווח ובכך ליצור סריקות של מניות שעומדות לדווח בשבוע הקרוב לדוגמה. בנוסף תוכלו להגדיר במערכת להימנע ממסחר על מניות שמדווחות בזמן הקרוב. הפילטר שאתם מחפשים הוא - Earnings Date. 

בנוסף לפילטר זה קיים חיפוש על הרווח פר מניה בדוח האחרון - EPS.

  • YouTube - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

המערכת וכל השירותים והתוצרים הנלווים לה ובכללם, מערכות השקעה ומסחר, התראות סחר, אינדיקטורים, אסטרטגיות, דוחות, מאמרים וכל התכונות האחרות במוצרים של המערכת והנלווים לה (להלן: "התוצרים"), ניתנים למטרות מידע והשכלה בלבד, ואסור לפרשם כהמלצת השקעה בהתאמה אישית. התוצרים מבוססים על הדיווחים הפומביים של תאגידים מדווחים (הכפופים לרגולציה של רשות ניירות ערך בישראל או SEC בארה"ב או רגולטורים דומים), על חדשות אקטואליה, ראיונות, הודעות לעיתונות של תאגידים, נתונים מספקים של נתוני שוק, תוכנת צד ג' ועוד. נתוני בסיס אלו של המערכת עשויים להכיל שגיאות ואסור לקבל החלטת השקעה כלשהי בהתבסס רק על מה שקראת במערכת או בממצאים שלה. אין להניח כי התוצרים יהיו רווחיים או שהם לא יביאו להפסדים. ההשקעות הנדונות כאן הן ספקולטיביות, כרוכות בסיכון משמעותי ואינן מתאימות לכל המשקיעים. ביצועי העבר אינם בהכרח מעידים על תוצאות עתידיות; לפיכך, אף משקיע אינו אמור להניח כי ביצועים עתידיים של כל השקעה ו/או השקעות ומסחר אסטרטגיות ספציפיות המופנים למידע זה יהיו רווחיים או שווים לרמות הביצועים שצוינו. סוגים שונים של השקעות כרוכים בדרגות סיכון שונות, ולא יכולה להיות הבטחה כי השקעה ספציפית כלשהי תהיה מתאימה או רווחית עבור תיק השקעות אינדיבידואלי.

התוצרים אינם הצעה, הזמנה או המלצה לקנות או למכור נייר ערך כלשהו. החברה, מנהליה, עובדיה, ספקיה, קבלני המשנה שלה, סוכניה וכל גורם קשור אליה אינם נוטלים כל אחריות לתוצאות המסחר וההשקעה שלך. יש סיכון גבוה במסחר ובהשקעה. תוצאות הביצועים של המערכת אינן מבוססות על סחר בפועל של ניירות ערך אלא מבוססות על חשבון סחר היפותטי. לתוצאות הביצוע ההיפותטיות יש מגבלות טבועות רבות. התוצאות המסחר שלך בפועל עשויות להיות שונות. לא ניתן כל מצג כי חשבון כלשהו ישיג או צפוי להשיג רווחים או הפסדים דומים לאלה המוצגים בכל מקום בחומרים שפורסמו. לתנאי השימוש המלאים לחץ כאן.