Chat Conversation End Type a message... תנאי שימוש | אופטימה

תנאי השימוש במערכת אופטימה

מערכת אופטימה משווקת לקהל לקוחותיה פלטפורמה טכנולוגית המאפשרת לבנות אלגוריתם (רובוט למסחר), באמצעות הצבת נתונים והגדרות מסחר במערכת, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי של הלקוח, ללא צורך בידע מוקדם בתכנות או בכתיבת קוד מקור לאלגוריתם.

 

מודגש בזאת, כי מערכת אופטימה וחברת Integol Technologies LTD לא קובעות את הנתונים והגדרות המסחר באלגוריתם, אלא אך מספקות מערכת טכנולוגית (תכנה) שבאמצעותה לקוחותיה השונים יכולים לבנות אלגוריתם למסחר על פי שיקול דעתם הבלעדי.   

 

 

ידוע ללקוח, כי המערכת מבוססת על מערכות מחשוב וחיבור לרשת האינטרנט וחשופה לתקלות תקשורת ותכנה.

הלקוח מאשר בזאת, כי תוצאות המסחר באמצעות האלגוריתם שבנה אינן באחריות אופטימה ו/או Integol Technologies LTD, והוא או מי מטעמו מסירים אחריות לחלוטין מאופטימה ו/או  Integol Technologies LTD, בשל כל הפסד או אובדן רווח פוטנציאלי. 

 

למען הסר כל ספק:   הלקוח לוקח אחריות מלאה ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי אופטימה ו Integol Technologies LTD- ו/או מנהליה ו/או בעלי מניותיה בשל הפסד כספי או אובדן רווח פוטנציאלי (ככל שיהיו), אשר ייגרמו כתוצאה משימוש במערכת אופטימה ובכלל, לרבות במקרה של תקלה במערכת ו/או במקרה בו האמור נובע מטעות המשתמש בבחירת נתונים במערכת אופטימה; חיבור לקוי למערכות ברוקראז' או כל סיטואציה אחרת בה המשתמש ביצע שימוש במערכת אופטימה.

בעת הרשמה למנוי חדש המשתמש מקבל מייל עם הסבר מפורט על הצעדים הנדרשים לביצוע לשם הפעלת המנוי והמערכת בצורה תקינה. אחד הצעדים הוא מילוי הסכם שימוש בנתונים מול הבורסות NYSE, Nasdaq, Amex המערכת לא תקבל את מלוא הנתונים מהבורסות במידה והמשתמש לא מילא את ההסכם בצורה תקינה לפי ההוראות שנשלחות אליו במייל. חברת Integol Technologies LTD אינה לוקחת אחריות על מקרים מהסוג הזה שכן הוראות מפורטות נשלחות למשתמש על מנת בצע הפעלה תקינה של המנוי. 

 

 

 

מערכת אופטימה מאפשרת, כאמור, לקוחותיה השונים לבנות אלגוריתם למסחר לצרכיהם האישיים.

בכל מצב בו הלקוח יחליט על דעת עצמו להפיץ את נתוני האלגוריתם ו/או תוצאותיו לציבור, הרי כי הלקוח מאשר בזאת כי ידוע לו שהדבר עלול להוות ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ניהול תיקי השקעות, והוא מודע למגבלות החוקיות בפעילות זו מצידו. יחד עם זאת יודגש, כי היה והלקוח פועל כאמור ומפרסם את האלגוריתם בציבור, פעולה זו אינה רלוונטית לאופטימה ו/או Integol Technologies LTD, לא מבוצע באישורה ו/או בידיעתה, והלקוח לוקח אחריות מלאה בגין פרסום האלגוריתם.

בנוסף ידוע ללקוח, כי השירות הניתן על ידי אופטימה ו/או Integol Technologies LTD, מסתכם בפלטפורמת התכנה המאפשרת ללקוח להגדיר בה את הגדרות המסחר שהוא מעוניין באמצעותן לבנות אלגוריתם. בעבור שירות זה ובעבורו בלבד, הלקוח משלם לאופטימה ול Integol Technologies LTD- את התשלום התקופתי הקבוע, ואין תשלום תקופתי זה רלוונטי ו/או מותנה בתוצאות במסחר של האלגוריתם.         

 

 

 

 

 

 

תנאי תשלום

באתר אופטימה קיימים שלושה סוגי מסלולי תשלום, מסלול "רגיל" בתשלום של 99$ לחודש, המנוי מתחדש ברמה חודשית מהתאריך אותו נרכש המנוי. מסלול חודשי ללקוחות אינטראקטיב ישראל בתשלום חודשי של 59$ מנוי מתחדש ברמה החודשית לפי היום בו נרכש המנוי. מסלול שנתי ללקוחות אינטראקטיב ישראל בתשלום של 599$ לשנה מתחדש ברמה שנתית מהיום בו נרכש המנוי. כל המסלולים מציעים את אותה תכנה עם אותם מאפיינים, כפי שמוצג באתר.

המנויים החודשיים מתחדשים באותו יום בחודש הבא לפי היום בו רכשתם את המנוי. לדוגמה רכישת מנוי חודשי מתחדש ללקוחות אינטראקטיב ישראל בתאריך 5.2.2019. ביום הרכישה יתבצע חיוב של-59$ ובתאריך 5.3.2019 יתבצע חיוב נוסף של 59$ וכן הלאה.

בשלב זה אנו מקבלים תשלום מחשבונות פייפאל, למי שלא קיים חשבון שכזה בעת רכישת המנוי עם כרטיס אשראי ייפתח עבורו חשבון פייפאל בצורה אוטומטית.

אנו לא מבצעים החזרים על תקופות ביניים המינימום לחיוב הוא תשלום חודשי שלם. יש באפשרות הלקוח לבטל את המנוי ואת התשלום המתחדש בכל עת. אופטימה אינה מציעה תקופות ניסיון או מערכת דמו. אופטימה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לבטל או לעדכן את סוגי המנויים והחבילות וכן את גובה התשלומים בכל עת.

מסחר אחראי עם אופטימה

אופטימה מציעה לקהל משתמשיה שלל אפשרויות עזר למסחר החל מכלי סריקה מתקדמים, חלונות מעקב והשוואה, מאות פרמטרים למעקב והתראה, אפשרות ליצור אסטרטגיות מסחר אוטומטי וחצי אוטומטי, בדיקת ביצועים על נתונים היסטוריים וכלים המאפשרים אופטימיזציה וניתוח תוצאות.

עולם המסחר בשוק ההון הוא רנדומלי ולכן לא ניתן להבטיח שאסטרטגיות מסחר שמצליחות להגיע לביצועים טובים בכלי הבדיקה והניתוח של אופטימה אכן ישיגו רווחים "מובטחים" במסחר חי. כלי הבדיקה על נתונים היסטוריים משקפים תקופת בדיקה מוגבלת וסטטית שאינה כפופה לתנאי מסחר חי, לכן יש לקבל בצורה פרופורציונאלית את נתוני הבדיקה על נתונים היסטוריים גם אם האסטרטגיה נבדקה במשך חודש, שנה או 5 שנים אחורה.

לאחר הבדיקה על נתונים היסטוריים וביצוע אופטימיזציה תהליך בדיקת ושיפור האסטרטגיה לא תם, יש לבדוק את האסטרטגיה הלכה למעשה. אופטימה מציעה חיבור ישיר למערכות מסחר דמו דרכם ניתן לבצע מסחר עם האסטרטגיה על נתוני מסחר חי, כאשר עוברים למסחר חי בחשבון רגיל יש לזכור שמדובר במערכות ממוחשבות לכן יש לפעול בצורה אחראית וזהירה בכל הקשור להפעלת מסחר אוטומטי!