Chat Conversation End Type a message...
 

 פגישות הכשרה

פגישה פרונטלית 

עם מומחה אופטימה

תיאום פגישת הדרכה והכשרה פרונטלית 

למשך 2 שעות שתכלול - 

סקירת מערכת מקיפה

בניית סביבת עבודה ייחודית לעבודה עם מערכת אופטימה

תמיכה  ביישום אסטרטגיות

למסחר אוטומטי על בסיס דרישות הלקוח בכפוף ליכולות המערכת

 תמיכה בתפעול חלונות הבדיקה ההיסטורית והאופטימיזציה

תמיכה בהתממשקות למערכות  של אינטראקטיב ברוקרס

תמיכה טכנית מקיפה

רכישת החבילה מקנה שירות ותמיכה טכנית  טלפונית על מערכת אופטימה לחודש

ברכישה הנך מצהיר שקראת והסכמת לתנאי השימוש

 פגישת הכשרה פרונטלית

 (חד פעמי)

$149

 פגישת הכשרה בצפייה מרחוק

 (חד פעמי)

$99

 

פגישת הכשרה בצפייה מרחוק

עם מומחה אופטימה

תיאום פגישה באורך שעה וחצי בה תועבר הדרכה  אישית על המערכת שתכלול - 

     

סקירת מערכת מקיפה

  בניית סביבת עבודה ייחודית על בסיס  דרישת הלקוח לעבודה שוטפת עם אופטימה

תמיכה בייישום אסטרטגיות למסחר אוטומטי על בסיס דרישת הלקוח בכפוף ליכולות המערכת

תמיכה טכנית מקיפה

רכישת החבילה מקנה שירות ותמיכה טכנית  טלפונית על מערכת אופטימה לחודש

ברכישה הנך מצהיר שקראת והסכמת לתנאי השימוש

ההכשרות נועדו להעביר מידע טכני ותפעולי בלבד אודות מערכת אופטימה. לא תינתן שום המלצה לגבי אסטרטגיות השקעה, בחירת מניות, כדאיות השקעה וכדומה.

שעות הפעילות של התמיכה לבעלי מנוי לתמיכה טלפונית מלאה הן:

א-ה 10:00 - 16:30

*למקרים דחופים בלבד קיימת אפשרות לתמיכה עד השעה 20:00 

  • YouTube - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

המערכת וכל השירותים והתוצרים הנלווים לה ובכללם, מערכות השקעה ומסחר, התראות סחר, אינדיקטורים, אסטרטגיות, דוחות, מאמרים וכל התכונות האחרות במוצרים של המערכת והנלווים לה (להלן: "התוצרים"), ניתנים למטרות מידע והשכלה בלבד, ואסור לפרשם כהמלצת השקעה בהתאמה אישית. התוצרים מבוססים על הדיווחים הפומביים של תאגידים מדווחים (הכפופים לרגולציה של רשות ניירות ערך בישראל או SEC בארה"ב או רגולטורים דומים), על חדשות אקטואליה, ראיונות, הודעות לעיתונות של תאגידים, נתונים מספקים של נתוני שוק, תוכנת צד ג' ועוד. נתוני בסיס אלו של המערכת עשויים להכיל שגיאות ואסור לקבל החלטת השקעה כלשהי בהתבסס רק על מה שקראת במערכת או בממצאים שלה. אין להניח כי התוצרים יהיו רווחיים או שהם לא יביאו להפסדים. ההשקעות הנדונות כאן הן ספקולטיביות, כרוכות בסיכון משמעותי ואינן מתאימות לכל המשקיעים. ביצועי העבר אינם בהכרח מעידים על תוצאות עתידיות; לפיכך, אף משקיע אינו אמור להניח כי ביצועים עתידיים של כל השקעה ו/או השקעות ומסחר אסטרטגיות ספציפיות המופנים למידע זה יהיו רווחיים או שווים לרמות הביצועים שצוינו. סוגים שונים של השקעות כרוכים בדרגות סיכון שונות, ולא יכולה להיות הבטחה כי השקעה ספציפית כלשהי תהיה מתאימה או רווחית עבור תיק השקעות אינדיבידואלי.

התוצרים אינם הצעה, הזמנה או המלצה לקנות או למכור נייר ערך כלשהו. החברה, מנהליה, עובדיה, ספקיה, קבלני המשנה שלה, סוכניה וכל גורם קשור אליה אינם נוטלים כל אחריות לתוצאות המסחר וההשקעה שלך. יש סיכון גבוה במסחר ובהשקעה. תוצאות הביצועים של המערכת אינן מבוססות על סחר בפועל של ניירות ערך אלא מבוססות על חשבון סחר היפותטי. לתוצאות הביצוע ההיפותטיות יש מגבלות טבועות רבות. התוצאות המסחר שלך בפועל עשויות להיות שונות. לא ניתן כל מצג כי חשבון כלשהו ישיג או צפוי להשיג רווחים או הפסדים דומים לאלה המוצגים בכל מקום בחומרים שפורסמו. לתנאי השימוש המלאים לחץ כאן.