תנאי השימוש במערכת אופטימה

מפורטים להלן תנאי השימוש במערכת OPTIMA (להלן "המערכת") והאתר www.optimasoft.co ("האתר") המופעלים על ידי חברת INTEGOL TECHNOLOGIES LTD , המאוגדת בקפריסין, מס' רישום ΗΕ 350042 ("החברה"). השירות משווק בישראל על ידי חברת אינטראקטיב ישראל שירותי בורסה בע"מ  ח.פ. 515259232.  עמוד זה (לרבות התכנים והקישורים המופיעים בו) מתאר עבורך, המשתמש, את התנאים של האתר והמערכת המופעלים על ידי החברה. אנא קרא תנאים אלה בעיון לפני השימוש באתר. על ידי השימוש באתר ובמערכת אתה מתחייב ומצהיר שאתה מקבל תנאים אלה ושאתה מסכים לציית להם. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא הימנע משימוש באתר ובמערכת.

1. אזהרות והסתייגויות DISCLAIMERS
המערכת וכל השירותים והתוצרים הנלווים לה ובכללם, מערכות השקעה ומסחר, התראות סחר, אינדיקטורים, אסטרטגיות, דוחות, מאמרים וכל התכונות האחרות במוצרים של המערכת והנלווים לה (להלן: "התוצרים"), ניתנים למטרות מידע והשכלה בלבד, ואסור לפרשם כהמלצת השקעה בהתאמה אישית.התוצרים מבוססים על הדיווחים הפומביים של תאגידים מדווחים (הכפופים לרגולציה של רשות ניירות ערך בישראל או SEC בארה"ב או רגולטורים דומים), על חדשות אקטואליה, ראיונות, הודעות לעיתונות של תאגידים, נתונים מספקים של נתוני שוק, תוכנת צד ג' ועוד. נתוני בסיס אלו של המערכת עשויים להכיל שגיאות ואסור לקבל החלטת השקעה כלשהי בהתבסס רק על מה שקראת במערכת או בממצאים שלה.אין להניח כי התוצרים יהיו רווחיים או שהם לא יביאו להפסדים. ההשקעות הנדונות כאן הן ספקולטיביות, כרוכות בסיכון משמעותי ואינן מתאימות לכל המשקיעים. ביצועי העבר אינם בהכרח מעידים על תוצאות עתידיות; לפיכך, אף משקיע אינו אמור להניח כי ביצועים עתידיים של כל השקעה ו/או השקעות ומסחר אסטרטגיות ספציפיות המופנים למידע זה יהיו רווחיים או שווים לרמות הביצועים שצוינו. סוגים שונים של השקעות כרוכים בדרגות סיכון שונות, ולא יכולה להיות הבטחה כי השקעה ספציפית כלשהי תהיה מתאימה או רווחית עבור תיק השקעות אינדיבידואלי.התוצרים אינם הצעה, הזמנה או המלצה לקנות או למכור נייר ערך כלשהו. החברה, מנהליה, עובדיה, ספקיה, קבלני המשנה שלה, סוכניה וכל גורם קשור אליה אינם נוטלים כל אחריות לתוצאות המסחר וההשקעה שלך. יש סיכון גבוה במסחר ובהשקעה.תוצאות הביצועים של המערכת אינן מבוססות על סחר בפועל של ניירות ערך אלא מבוססות על חשבון סחר היפותטי. לתוצאות הביצוע ההיפותטיות יש מגבלות טבועות רבות. התוצאות המסחר שלך בפועל עשויות להיות שונות. לא ניתן כל מצג כי חשבון כלשהו ישיג או צפוי להשיג רווחים או הפסדים דומים לאלה המוצגים בכל מקום בחומרים שפורסמו.

2. אודות המערכת
מערכת OPTIMA מאפשרת ללקוחותיה פלטפורמה טכנולוגית המאפשרת לבנות אלגוריתם (רובוט למסחר), באמצעות הצבת נתונים והגדרות מסחר במערכת, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי של הלקוח, ללא צורך בידע מוקדם בתכנות או בכתיבת קוד מקור לאלגוריתם.

מודגש בזאת, כי המערכת והחברה אינן קובעות את הנתונים והגדרות המסחר באלגוריתם, אלא אך מספקות מערכת טכנולוגית (תכנה) שבאמצעותה הלקוח יכול לבנות אלגוריתם למסחר על פי שיקול דעתו הבלעדי. לידיעתך, החברה עשויה ליהנות ממחזורי המסחר, עמלות ותשלומים נוספים בגין שימוש שלך במערכת של Interactive Brokers.ידוע למשתמש, כי המערכת מבוססת על מערכות מחשוב וחיבור לרשת האינטרנט ועל כן היא חשופה לתקלות תקשורת ותוכנה. המשתמש מאשר בזאת, כי תוצאות המסחר באמצעות המערכת הינן באחריותו והוא או מי מטעמו מסיר אחריות לחלוטין בשל כל הפסד או אובדן רווח פוטנציאלי.המערכת מאפשרת, כאמור, בפלטפורמת התכנה המאפשרת ללקוח להגדיר בה את הגדרות המסחר שהוא מעוניין באמצעותן לבנות אלגוריתם. בכל מצב בו המשתמש יחליט על דעת עצמו להפיץ את נתוני הניתוח שביצע, הרי שהמשתמש מאשר בזאת כי ידוע לו שהדבר עלול להוות ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ניהול תיקי השקעות, והוא מודע למגבלות החוקיות בפעילות זו מצידו. יחד עם זאת יודגש, כי היה והמשתמש פועל כאמור ומפרסם את ממצאי המערכת, פעולה זו אינה באחריות החברה, ואינה מבוצעת באישורה ו/או בידיעתה, והמשתמש נוטל אחריות מלאה על פעולות מסוג זה. בנוסף ידוע למשתמש, כי השירות הניתן על ידי המערכת ו/או החברה, מסתכם בפלטפורמת התוכנה. בעבור שירות זה ובעבורו בלבד, המשתמש משלם לחברה - את התשלום התקופתי הקבוע, ואין תשלום תקופתי זה רלוונטי ו/או מותנה בתוצאות המסחר של המשתמש.מסחר בעולם המסחר בשוק ההון הוא רנדומלי מטבעו, ולכן לא ניתן להבטיח שאסטרטגיות מסחר שמצליחות להגיע לביצועים טובים בכלי הבדיקה והניתוח של המערכת אכן ישיגו רווחים "מובטחים" במסחר חי. כלי הבדיקה על נתונים היסטוריים משקפים תקופת בדיקה מוגבלת וסטטית שאינה כפופה לתנאי מסחר חי, לכן יש לקבל בצורה מסוייגת את ממצאי הבדיקה על נתונים היסטוריים, גם אם האסטרטגיה נבדקה אחורה במשך חודש, שנה או 5 שנים ומעלה.​ לאחר הבדיקה על נתונים היסטוריים וביצוע אופטימיזציה, תהליך בדיקת ושיפור האסטרטגיה לא תם: יש לבדוק את האסטרטגיה הלכה למעשה. המערכת מאפשרת חיבור ישיר למערכות מסחר דמו דרכם ניתן לבצע מסחר עם האסטרטגיה על נתוני מסחר חי, כאשר עוברים למסחר חי בחשבון רגיל יש לזכור שמדובר במערכות ממוחשבות לכן יש לפעול בצורה אחראית וזהירה בכל הקשור להפעלת מסחר אוטומטי!

​3. תנאי השימוש (להלן "תנאים")
א. אנחנו עשויים לשנות את תנאי השימוש הללו בכל עת על ידי תיקון תנאים אלו. החברה ("אנחנו") מצפים מהמשתמשים שלנו לבדוק מדי פעם באתר כדי לשים לב לכל שינוי שביצענו מכיוון שהוא מחייב אותך. חלק מההוראות הכלולות בתנאי שימוש אלה עשויות להחליף גם הוראות או הודעות המתפרסמות במקום אחר באתר.
ב. כל אחד מהחומרים באתר עשוי להתיישן בכל זמן נתון ואנחנו לא מחויבים לעדכן את החומרים. אנחנו עשויים לשנות את התוכן המופיע באתר בכל עת. המידע המופיע באתר אינו בהכרח שלם ורמת דיוקו אינה מובטחת על ידי האתר, החברה או אלו הפועלים מטעמה.
ג. אנחנו עשויים להציב תנאים מסוימים באתר, להשעות את הגישה לאתר או לסגור אותו ללא הגבלת זמן, ככל שנראה כי הדבר נחוץ.
ד. אנא עיין בתנאים המלאים של הסכם הרישיון למשתמש הקצה של המערכת ("EULA") בלינק הבא:
https://www.trade-ideas.com/products-old/user-agreement-and-disclaimer-trade-ideas-eula/

4. ביטולים והחזרים כספיים
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לבטל או לעדכן את סוגי המנויים והחבילות וכן את גובה התשלומים בכל עת.נכון לעתה, החברה מציעה 4 מסלולי תשלום: (א) מסלול "חודשי רגיל" בתשלום של 97$ לחודש; (ב) מסלול חודשי ללקוחות אינטראקטיב ישראל בתשלום חודשי של 69$; שני סוגי המנויים החודשיים מתחדשים באופן אוטומטי באותו יום בחודש הבא לפי היום בו רכש המשתמש את המנוי (ג) מסלול שנתי רגיל בתשלום של 984$ (ד) מסלול שנתי ללקוחות אינטראקטיב ישראל בתשלום של 708$ לשנה, המתחדש אוטומטית לתקופות שנתיות מהיום בו נרכש המנוי.
כל המסלולים מציעים את אותה המערכת עם אותם מאפיינים, כפי שמוצג באתר. הגבייה תעשה באמצעות כרטיס אשראי במהלך ההרשמה לשירות. המשתמש רשאי לבטל את המנוי ואת התשלום המתחדש בכל עת על ידי כניסה מאתר אופטימה לעמוד "ניהול תשלומים" ו/או שליחת הודעה בדואר אלקטרוני לשם כך בכתובת info@optimasoft.co, ואולם תקופת המנוי המינימלית לחיוב הינה חודש שלם או שנה שלמה (על פי מסלול הרישום). המשתמש לא יקבל החזרים על תקופות שימוש קצרות מתקופת המנוי, לרבות בגין ביטול במהלך התקופה. אם בכל זאת תחליט לבטל את המנוי שלך במהלך 14 הימים הראשונים לאחר הרכישה, אנחנו נחזיר לך את דמי המנוי החודשיים ששילמת, בניכוי 10%. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לבטל או לעדכן את סוגי המנויים והחבילות וכן את גובה התשלומים בכל עת.

5. חשבונות ושיתוף
כל הרשמה מיועדת למשתמש יחיד בלבד. לאחר ההרשמה יונפקו לך שם משתמש וסיסמא אשר ישלחו למייל איתו נרשם המשתמש ותקבל קוד גישה שתקף לשימוש על ידי משתמש אחד בלבד. מפתחות רישיון נוספים זמינים לרכישה לשימוש במספר מכשירים. אינך רשאי לשתף את שם המשתמש שלך או לתת גישה לתכני האתר והמערכת באמצעות שם המשתמש שלך למישהו אחר. איננו מאפשרים למספר משתמשים ברשת או בתוך ארגון להשתמש באותו זיהוי. אנחנו רשאים לבטל או להשעות את הגישה שלך לאתר, ללא התחייבות נוספת כלפיך, אם תשתף את שם המשתמש שלך עם אחרים. אינך רשאי ליצור חשבונות או מנויים נוספים לטובת אחרים או במטרה לחמוק מן הבקרות והמזהים הקיימים במערכת אשר נועדו לשלוט על הגישה לאתר או למערכת שלנו ושימוש בהם. אתה אחראי לכל שימוש באתר ובמערכת שנעשתה בשם המשתמש שלך ולמניעת שימוש לא מורשה בשם המשתמש שלך. אם אתה סבור שהייתה הפרה כלשהי של אבטחה כמו חשיפה, גניבה או שימוש לא מורשה בפרטים המזהים שלך או במידע כלשהו הקשור בתשלומים שבהם חוייבת, עליך להודיע ​​לנו מייד באמצעות שליחת דואר אלקטרוני בדואר אלקטרוני אל info@optimasoft.co. אנחנו ממליצים שלא לבחור סיסמת משתמש ברורה (כגון שמך) ולשנות אותה באופן קבוע.

6. זכויות יוצרים
אנחנו בעלי הרישיון לשימוש והפצה של המערכת, בעלי רישיון לזכויות הקניין הרוחני במערכת, והבעלים של זכויות הקניין הרוחני באתר ובתכנים המפורסמים בו – אשר מוגנים כולם בחוקים וזכויות יוצרים ברחבי העולם. כל הזכויות הללו שמורות. אינך רשאי לשכפל, להעביר מחדש, למכור, לפרסם, לשדר או להפיץ את המידע שהתקבל דרך האתר לכל אחד אחר, כולל, אך לא רק, אנשים באותה חברה או ארגון, או להשתמש בו למטרות מסחריות, ללא הסכמתנו המפורשת בכתב מראש. אם תפר את סעיף זה, זכותך להשתמש באתר תיפסק מייד.

7. ייעוץ מקצועי
החברה אינה בעלת רישיון מכוח בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ("חוק הייעוץ"), ואינה עוסקת במתן שירותי ייעוץ השקעות כהגדרתם בחוק הייעוץ, למעט עיסוקים הפטורים מרישיון בהתאם לקבוע בחוק הייעוץ הנ"ל.החברה לא תהיה אחראית בשום צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרם מהסתמכות על שימוש במערכת ו/או באתר ו/או בתכנים שבהם באופן מלא או חלקי, ככל שייגרם. כל הנתונים או הממצאים המתפרסמים באתר או מנותחים במסגרת המערכת בדבר ניירות ערך מכל סוג, מדדים וכיוצא באלה, אינם מהווים ייעוץ השקעות, ניהול תיקים או המלצה כלשהי למסחר בניירות ערך או לסחר מסוג כלשהו. התכנים במערכת אינם מהווים תמריץ ו/או המלצה ו/או ייעוץ לפעול בדרך כלשהי בשוק ההון. על כן, ואין לפרש דבר באתר או במערכת כהמלצה או ייעוץ לביצוע רכישה או מכירה של כל נייר ערך או נכס פיננסי. התכנים אינם מהווים תחליף לייעוץ השקעות אישי המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם ואינם מתיימרים לייעץ בדרך כלשהי בדבר פעולות בשוק ההון. תוצאות עבר על סמך קורלציה, אופטימיזציה ומבחנים שונים אחרים אינן מהוות ערובה או מדד כלשהו לתוצאות ותשואות עתידיות. פעילות בשוק ההון דורשת יידע, הבנת סיכונים ומיומנות והיא אינה מתאימה לכל אדם ועשויה להיות כרוכה בהפסדים כספיים ניכרים. אין בשימוש במערכת כל ערובה להשגת תשואה חיובית כלשהי.כל משתמש באתר ו/או במערכת אשר יבחר לבצע פעולות השקעה, באתר או בכל פלטפורמה אחרת, מבצע את הפעולות לפי שיקול דעתו הבלעדי ובאחריותו בלבד, והחברה אינה חבה בכל חבות או אחראית בכל צורה בגין החלטת השקעה כלשהי של המשתמש או לכל נזק ו/או הפסד שייגרם מפעולות שיבצע המשתמש לאחר צפייה בתכנים הלימודיים.אתה, המשתמש, אחראי לחלוטין להחלטה אם ניירות ערך כלשהם שנדונו מתאימים להשקעה שלך על סמך מצבך הכלכלי.

8. מגבלות האחריות
החברה אינה מספקת אחריות כלשהי למערכת, לאתר או לתכנים שבהם. התכנים באתר מסופקים "כמות שהם", "AS-IS", והחברה אינה נוטל כל אחריות בקשר אליהם, ישירה או משתמעת. איננו מתחייבים כי המערכת תענה על הדרישות או הציפיות שלך, או כי יהיו נקיים מטעויות או ששגיאות יתוקנו. המשתמש נוטל על עצמו את האחריות לשימוש באתר ובמערכת ולהסתמכות עליהם. ככל שמותר בדין, אנחנו, הדירקטורים שלנו, בעלי המניות, המנהלים, העובדים, הסוכנים וצדדים שלישיים הקשורים אלינו, מסירים מעצמנו במפורש כל אחריות לכל אובדן או נזק ישיר, עקיף או תוצאתי שנגרם לכל משתמש בקשר למערכת שלנו, לאתר או בקשר עם השימוש, חוסר היכולת להשתמש, או תוצאות השימוש באתר ו/או במערכת, בכל אתרי אינטרנט המקושרים אליהם וכל החומרים המפורסמים בהם לרבות, ללא הגבלה, כל אחריות בגין: הפסדים במסחר; אובדן הכנסות; אובדן עסקים; אובדן רווחים או חוזים; אובדן חיסכון צפוי; אובדן נתונים; אובדן מוניטין; ביטול זמן; וכל הפסד או נזק אחר מכל סוג שהוא, בין אם נגרם בנזיקין (כולל רשלנות), הפרת חוזה או אחרת, גם אם ניתן יהיה לחזות אותם.למען הסר ספק המשתמש לוקח אחריות מלאה ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או בעלי מניותיה בשל הפסד כספי או אובדן רווח פוטנציאלי (ככל שיהיו), אשר יגרמו כתוצאה משימוש במערכת ובכלל, לרבות במקרה של תקלה במערכת ו/או במקרה בו האמור נובע מטעות המשתמש בבחירת נתונים במערכת; חיבור לקוי בין המערכת לבין מערכת הברוקראז' או כל סיטואציה אחרת בה המשתמש ביצע שימוש במערכת או בעזרתה.

9. קישורים
האתר עשוי להכיל קישורים שונים לאתרים אחרים. האתר אינו שולט, תומך, או קשור בקשר כלשהו עם האתרים הכלולים בקישורים אלה. המשתמש מסכים כי האתר אינו יכול להיות אחראי לדיוק, להתאמה, לתוכן, למידע על אחד מקישורים אלה, ולא ניתן לקשור את האתר להפסדים או רווחים שנצברו מכל מידע זמין בקישורים אלה.אתה רשאי לקשר לדף הבית שלנו, בתנאי שתעשה זאת בצורה הוגנת וחוקית שאינה פוגעת במוניטין שלנו או המנצלת את האתר. ואולם, אסור לך להקים קישור בצורה שתרמז על כל סוג של שיתוף פעולה עמנו או אישור מצידנו -כאשר אין כאלה.אסור לך להקים קישור מאף אתר שאינו בבעלותך. אסור למסגר את האתר באף אתר אחר, וגם אינך רשאי ליצור קישור לחלק כלשהו באתר שאינו דף הבית.אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל הרשאת קישור ללא הודעה מוקדמת. אם ברצונך לעשות שימוש כלשהו בחומרים באתר שאינם אלה המפורטים לעיל, אנא פנה לבקשתך לכתובת  info@optimasoft.co.

10. אבטחת סייבר
אסור לך לעשות שימוש לרעה באתר על ידי וירוסים, סוסים טרויאנים, תולעים, פצצות לוגיקה או כל נוזקה אחרת או אמצעי שהוא זדוני או מזיק טכנולוגית.אסור לך לנסות להשיג גישה לא מורשית לשרת בו האתר מאוחסן או לשרת, מחשב או בסיס נתונים המחוברים לאתר. אסור לך לתקוף את האתר באמצעות מתקפת מניעת שירות או התקפת מניעת שירות מופצת.על ידי הפרת הוראה זו, יתכן שאתה מבצע עבירה פלילית. אנחנו נדווח על כל הפרה כזו לרשויות אכיפת החוק הרלוונטיות ונשתף פעולה עם אותן רשויות על ידי גילוי זהותך אליהם. במקרה של הפרה כזו, זכותך להשתמש באתר תיפסק מייד.אנחנו לא נהיה אחראים לכל אובדן או נזק שנגרם כתוצאה מהתקפת מניעת שירות, וירוסים או נוזקה אחרת העלולים להדביק את ציוד המחשב, תוכנות המחשב, הנתונים או חומר קנייני אחר שלך בגלל השימוש שלך במערכת שלנו או קישור שלך לאתר או להורדתו של כל חומר שפורסם עליו, או באתר כלשהו המקושר אליו.

11. דין, סמכות שיפוט ויישוב סכסוכים
החוק החל: הדין החל על השימוש באתר ותנאים אלו הינו הדין בקפריסין.
סמכות שיפוט; פורום: הצדדים מסכימים בזאת כי סמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך ביניהם תוקנה לבתי המשפט המוסמכים בקפריסין, ולהם בלבד, ומסכימים כי בתי משפט אלו יהוו פורום נאות ליישוב כל סכסוך המתעורר במסגרת תנאים אלה והסכמתך להם. החברה מאוגדת בקפריסין וכתובתה:
73 Arch.Makarios ||| Ave. Methonis 1070, Nicosia, Cyprus
מייל ליצירת קשר: info@integol.com.