Chat Conversation End Type a message... ליגת אופטימה | אופטימה

אופטימה

 

עלות ההשתתפות היא 50$ לאחר התשלום תקבלו מייל עם פרטי הרשמתכם 

בעת ההרשמה אני מאשר כי קראתי והסכמתי לתנאי הליגה ולתקנון המפורט באתר.

בעת ההרשמה אני מאשר קבלת הצעה במייל או בטלפון לפתיחת חשבון מסחר באינטראקטיב ישראל