top of page
מלבן.png
אופטימה תאתר עבורך הזדמנויות בזמן אמת במניות אמריקאיות!
 
אופטימה מאפשרת לך להפעיל רובוט מסחר אוטומטי לחלוטין ללא ידע בתכנות!
 המערכת מיועדת למסחר בארה"ב ומתאימה לבעלי ידע בסיסי במסחר!
לפרטים והדרכה ללא עלות!
לוגו.png

אין באמור לעיל הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. המידע המופיע באתר זה אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. החברה אינה אחראית בכל צורה  שהיא לנזק ו/או הפסד שייגרם משימוש במידע זה. ברכישת מנוי למערכת אופטימה הנך מצהיר שקראת והסכמת לתנאי השימוש במערכת.
אופטימה מיועדת לשימוש אישי בלבד! אין להפיץ, לשכפל, להעתיק, לשתף, להעביר אסטרטגיות שנבנות באמצעות מערכת אופטימה למשתמש או גוף אחר. במידה ויתגלה כי נעשה שימוש שכזה באסטרטגיות שנבנו באמצעות מערכת אופטימה החברה רשאית לנתק את חיבור המשתמש מהמערכת, כמו כן החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה וכן למסור הודעה לגורמי האכיפה על חשד לעבירה לחוק ההסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות.

אלגו טרייד מסחר מקצועי בתכנת אלגו טרייד תכנה המיועדת לסוחרים מתחילים בשוק המניות האמריקאי תכנת אלגו הטובה בעולם המאפשרת לסוחרים לבנות רובוט למסחר ואסטרטגיה למסחר אוטומטי 

bottom of page