top of page

חלון Market Explorer מאפשר להפעיל סריקות שוק חכמות מעבר למגבלות המערכת הקיימות. על מנת להיכנס לחלון Market Explorer  יש להיכנס בחלון הראשי ל- NEW ולאחר מכן ללחוץ על Market Explorer.

M1.png

לאחר מכן ייפתח - My Market Explorer Strategy Window.

כדי להגיע לסריקות יש ללחוץ על מקש ימני בחלון ולאחר מכן לבחור ב-Server Window ולבחור את הסריקה הרצויה.

M2.png
טיללללל .png

סריקה זו מחפשת הצלבה של ממוצע נע 20 בממוצע נע 8 במסגרת זמן של 2 דקות במניות עם נפח חזק בצורה חריגה. התוכנית מאחורי אסטרטגיה זו היא להיכנס למסחר כאשר המגמה עולה. זוהי אחת ההגדרות המועדפות במסחר תוך-יומי.

M3.png

סריקה זו עוקבת אחר פערים במתנד ה- RSI. סטיית RSI מתרחשת כאשר מדד החוזק היחסי מתחיל להתהפך לפני שהמחיר עושה זאת. המניה מגיעה לשיא או שפל במונחים של מחיר, אך ערך ה-RSI אינו עולה/יורד בהתאם. סוחרים משלבים לעתים קרובות אסטרטגיה זו עם דפוסים טכניים כדי לזהות נקודות היפוך.

M4.png
2022-03-28_15h17_58.png
2022-03-28_14h53_29.png
2022-03-28_15h06_36.png
2022-03-28_15h21_35.png
2022-03-28_15h28_27.png
2022-03-28_15h30_33.png
2 Minute Opening Power Bar
2022-03-28_15h33_14.png

סריקת ABC Up מחפשת דפוס תוך-יומי בן 3 שלבים:

שלב 1: מומנטום חיובי בפתיחת המסחר.

שלב 2: מהלך כלפי מטה שלא מצליח לעשות שפל חדש של היום.

שלב 3: המניה חוזרת לשיאים.

סריקת ABC Down מחפשת דפוס תוך-יומי בן 3 שלבים:

שלב 1: מומנטום שלילי בפתיחת המסחר. 

שלב 2: מהלך כלפי מעלה שלא מצליח לעשות שיא חדש של היום.

שלב 3: המניה חוזרת לשפל.

2022-03-29_12h40_16.png

סריקה זו מחפשת מניות שהיו במגמות עלייה בגרף היומי, אך כעת נסוגות אחורה בחדות. סריקה זו שימושית מאוד עבור סוחרים שמחפשים היפוך מגמה.

2022-03-29_12h42_22.png

סורקים אלו מחפשים מניות שבהן הנר הנוכחי נסחר בתוך טווח הנר הקודם. 

נר שנסחר בתוך הטווח היומי של אתמול  יכול להיות שימושי מאוד עבור המשך מגמה.

2022-03-29_12h50_31.png

סריקת Closing Range Breakout הוא חלון סריקה נוסף בעל 3 שלבים.
שלב 1: הטווח שבו נעה המנייה ב30 הדקות מסחר האחרונות של היום הקודם.
שלב 2: גאפ דאון.
שלב 3: פריצה מעל טווח הסגירה של היום הקודם.

2022-03-29_12h53_35.png
bottom of page