Chat Conversation End Type a message...
 
 
יצירת אסטרטגיה 

הציבו אירוע אחד או יותר לפיו המערכת תיכנס לעסקה.

עכשיו תוכלו לבחון אותה על נתונים היסטוריים ולבצע אופטימיזציה

המערכת מוכנה לשוק האמיתי? חברו אותה לחשבון מסחר חי!

הגדירו לאופטימה את הנתונים לפיהם אתם בוחרים מניות למסחר.

בחרו את יעד הרווח ורמת ההפסד לכל עסקה.

יש לכם אסטרטגיית מסחר חדשה!

laptop no mac.png

לסרטוני הסבר נוספים לחץ כאן

מדריך לחיבור אופטימה ל-TWS

מדריך ליצירת אסטרטגיה חדשה