top of page
 
אופטימיזציה

יש לכם אסטרטגיית מסחר? בדקו אותה על נתונים היסטוריים !

מדריך לביצוע אופטימיזציה 

לסרטוני הסבר נוספים לחץ כאן

בדקו אילו מניות יוצרות יותר רווח! ומאיזה מניות כדאי להיזהר.

בדקו האם כדאי להוסיף עוד פרמטרים לחיפוש וכניסה לעסקאות!

נסו שלל פרמטרים לבחינת ביצועי אסטרטגיית המסחר!

laptop no mac.png

העסקאות שמוצגות במערכת האופטימיזציה אינן התרחשו בפועל אלא חושבו לפי מחיר כניסה ויציאה ורווח\הפסד. העסקאות הללו אינן מגלמות תנאי מסחר כמו חוסר בנזילות בנכסים מסוימים, פקודות Market ו-Stop כפופות למצב השוק מבחינת הדיוק שלהן במחיר ועוד.

1.

מערכת האופטימזציה והבדיקה על נתונים היסטוריים עושות שימוש בנתוני שוק של שלושת חודשי המסחר האחרונים שנאספו על ידי המערכת. יש לקחת בחשבון שגם אם ביצועי האסטרטגיה מצביעים על רווחיות בבדיקה אין הדבר מבטיח שום דבר לגבי המסחר בחשבון מסחר חי ובחשבון מסחר וירטואלי.

2.

מערכת אופטימה מתחברת למערכת המסחר של IB – TWS. יש לקחת בחשבון שבחיבור בין שתי מערכות ממוחשבות ישנה חשיפה לאי התאמה במחירים, מהירות תגובה שתלויה במהירות רשת האינטרנט, חומרה ועוד.

3.

תוצאות העבר אינן משקפות את התוצאות העתידיות של האסטרטגיה

bottom of page