Chat Conversation End Type a message... optima | subscribe
 
רכשו מנוי לאופטימה
והתקדמו למסחר חכם!

מנוי שנתי ללקוחות 

 אינטראקטיב ישראל 

$599

49.9$ לחודש, חסוך 109$ בשנה

מערכת התראות

מעל 300 סוגי התראות בזמן אמת!

סורקים וחלונות מתקדמים

סרוק מעל ל-8000 נכסים שונים

זמן אמת

המערכת פועלת בזמן אמת ללא תוספת תשלום

מסחר אוטומטי

אופטימה יודעת לשלוח פקודות לחשבון המסחר

בדיקה ואופטימיזציה

בחן את האסטרטגיה על נתונים היסטוריים ושפר אותה באמצעות המערכת

מסחר בסימולטור

בחינת אסטרטגיה על חשבון דמו המדמה שוק אמיתי

 שירות ותמיכה טלפוני

שירות ותמיכה בשיחה טלפונית וגם בדואר אלקטרוני

ברכישת מנוי למערכת הנך מצהיר שקראת והסכמת לתנאי השימוש

מנוי חודשי ללקוחות אינטראקטיב ישראל

$59

ברכישת מנוי למערכת הנך מצהיר שקראת והסכמת לתנאי השימוש

באמצעות דואר אלקטרוני 

שירות ותמיכה

בחינת אסטרטגיה על חשבון דמו המדמה שוק אמיתי

מסחר בסימולטור

בחן את האסטרטגיה על נתונים היסטוריים ושפר אותה באמצעות המערכת

בדיקה ואופטימיזציה

אופטימה יודעת לשלוח פקודות לחשבון המסחר

מסחר אוטומטי

המערכת פועלת בזמן אמת ללא תוספת תשלום

זמן אמת

סרוק מעל ל-800 נכסים שונים

סורקים וחלונות מתקדמים

מעל 300 סוגי התראות בזמן אמת!

מערכת התראות

מערכת התראות

מעל 300 סוגי התראות בזמן אמת!

סורקים וחלונות מתקדמים

סרוק מעל ל-8000 נכסים שונים

זמן אמת

המערכת פועלת בזמן אמת ללא תוספת תשלום

מסחר אוטומטי

אופטימה יודעת לשלוח פקודות לחשבון המסחר

בדיקה ואופטימיזציה

בחן את האסטרטגיה על נתונים היסטוריים ושפר אותה באמצעות המערכת

מסחר בסימולטור

בחינת אסטרטגיה על חשבון דמו המדמה שוק אמיתי

שירות ותמיכה

באמצעות דואר אלקטרוני 

ברכישת מנוי למערכת הנך מצהיר שקראת והסכמת לתנאי השימוש

מנוי חודשי

$99

מערכת התראות

מעל 300 סוגי התראות בזמן אמת!

סורקים וחלונות מתקדמים

סרוק מעל ל-8000 נכסים שונים

זמן אמת

המערכת פועלת בזמן אמת ללא תוספת תשלום

מסחר אוטומטי

אופטימה יודעת לשלוח פקודות לחשבון המסחר

בדיקה ואופטימיזציה

בחן את האסטרטגיה על נתונים היסטוריים ושפר אותה באמצעות המערכת

מסחר בסימולטור

בחינת אסטרטגיה על חשבון דמו המדמה שוק אמיתי

שירות ותמיכה

באמצעות דואר אלקטרוני 

ברכישת מנוי למערכת הנך מצהיר שקראת והסכמת לתנאי השימוש

המנויים החודשיים לאופטימה ללא התחייבות!

ניתן לבטל את המנוי החודשי בכל עת, המינימום לחיוב הוא תקופת חיוב אחת.

המנוי השנתי בהנחה בתשלום מראש לשנה עם אפשרות ביטול לאחר שנה.   לא יינתן זיכוי יחסי על ביטול המנוי לפני תום התקופה.