Chat Conversation End Type a message... תמיכה | אופטימה
תמיכה

OddsMaker Windows

שוק הוא סביבה שמשתנה מרגע לרגע, באמצעות מערכת האופטימזיציה תוכלו לבחון את האסטרטגיה שיצרתם על נתונים היסטוריים בצורה מהירה ופשוטה. לאחר קבלת תוצאות הבדיקה תוכלו לבדוק באילו ימים או שעות האסטרטגיה שלכם מרוויחה יותר. באמצעות כמה לחיצות תוכלו להבין באילו רמות מחיר כדאי לכם לעבוד ובאילו רמות מחיר האסטרטגיה לא עובדת. כלי האופטימיזציה מנגיש לכם את מה שהיה שמור עד היום רק למתכנתים שיודעים לשלוף את המידע ולשקלל אותו לידי החלטות קריטיות. להדרכה בנושא אופטימיזציה

Chart Window

מערכת אופטימה מאפשרת לכם לצפות במערכת גרפים בזמן אמת. צפו בזמן המסחר בהתרעה נכנסת לפעולה על הגרף מבלי לעזוב את תכנת המסחר.

Alert window

חלון המהווה בסיס לאסטרטגיית מסחר חדשה. באמצעות הגדרה פשוטה תוכלו לסרוק את השור המניות האמריקאי לפי שלל פרמטרים ולבחור טריגרים לכניסה לעסקאות. תוכלו להשתמש בנתונים כאיתות כניסה לעסקאות או כאסטרטגיית מסחר אוטומטית לחלוטין. להדרכה בנושא אסטרטגיית מסחר חדשה.

Compare Count Windows

חלון המאפשר השוואה גרפית של תדירות התראות באסטרגיות שונות.

קבלו עדכונים בזמן אמת על מצב השוק באמצעות השוואה גרפית של נתונים שונים. 

Top List Windows

מאפשר סריקה של השוק לפי פרמטרים מוגדרים מראש, החלון יתעדכן כל 30 שניות ויציג את המניות לפי מאפיינים שהוגדרו מראש. החלון מאפשר דירוג של מניות שעולות בסריקה לפי פרמטרים לבחירה

Quote Window

חלון המאפשר ציטוט של מניה במהלך יום המסחר. החלון כולל נתונים פונדומנטליים אודות המניה ותצוגה גראפית שמאפשרת לראות את טווח מחיר המניה לפי פרקי זמן שונים

 

  • YouTube - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
אין באמור לעיל הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. המידע המופיע באתר זה אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. החברה אינה אחראית בכל צורה  שהיא לנזק ו/או הפסד שייגרם משימוש במידע זה. ברכישת מנוי למערכת אופטימה הנך מצהיר שקראת והסכמת לתנאי השימוש במערכת.
אופטימה מיועדת לשימוש אישי בלבד! אין להפיץ, לשכפל, להעתיק, לשתף, להעביר אסטרטגיות שנבנות באמצעות מערכת אופטימה למשתמש או גוף אחר. במידה ויתגלה כי נעשה שימוש שכזה באסטרטגיות שנבנו באמצעות מערכת אופטימה החברה רשאית לנתק את חיבור המשתמש מהמערכת, כמו כן החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה וכן למסור הודעה לגורמי האכיפה על חשד לעבירה לחוק ההסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות.