Chat Conversation End Type a message...
תמיכה

בדיקה היסטורית

שוק הוא סביבה שמשתנה מרגע לרגע, באמצעות אופטימה תוכלו לבחון את אסטרטגיות מסחר שיצרתם על נתונים היסטוריים בצורה מהירה ופשוטה. לאחר קבלת תוצאות הבדיקה תוכלו לבדוק באילו ימים או שעות האסטרטגיה שלכם מרוויחה יותר. באמצעות כמה לחיצות תוכלו להבין באילו רמות מחיר כדאי לכם לעבוד ובאילו רמות מחיר האסטרטגיה לא עובדת. כלי האופטימיזציה מנגיש לכם את מה שהיה שמור עד היום רק למתכנתים שיודעים לשלוף את המידע ולשקלל אותו לידי החלטות קריטיות. להדרכה בנושא אופטימיזציה

התראות מסחר

מערכת אופטימה מאפשרת לכם לצפות במערכת גרפים בזמן אמת. צפו בזמן המסחר בהתראה נכנסת לפעולה על הגרף מבלי לעזוב את תכנת המסחר.

חלון התראות בזמן אמת

חלון המהווה בסיס לאסטרטגיית מסחר חדשה. באמצעות הגדרה פשוטה תוכלו לסרוק את שוק המניות האמריקאי לפי מגוון פרמטרים ולבחור טריגרים לכניסה לעסקאות. תוכלו להשתמש בנתונים כאיתות כניסה לעסקאות או כאסטרטגיית מסחר אוטומטית לחלוטין. להדרכה בנושא אסטרטגיית מסחר חדשה.

חלון השוואה

חלון המאפשר השוואה גרפית של תדירות התראות באסטרגיות שונות.

קבלו עדכונים בזמן אמת על מצב השוק באמצעות השוואה גרפית של נתונים שונים. 

סריקת שוק 

אופטימה מאפשרת לסרוק את שוק המניות לפי פרמטרים מוגדרים מראש, החלון יתעדכן כל 30 שניות ויציג את המניות לפי מאפיינים שהוגדרו מראש. החלון מאפשר דירוג של מניות שעולות בסריקה לפי פרמטרים לבחירה

חלון נתונים

חלון המאפשר ציטוט של מניה במהלך יום המסחר. החלון כולל נתונים פונדומנטליים אודות המניה ותצוגה גראפית שמאפשרת לראות את טווח מחיר המניה לפי פרקי זמן שונים

 

  • YouTube - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

המערכת וכל השירותים והתוצרים הנלווים לה ובכללם, מערכות השקעה ומסחר, התראות סחר, אינדיקטורים, אסטרטגיות, דוחות, מאמרים וכל התכונות האחרות במוצרים של המערכת והנלווים לה (להלן: "התוצרים"), ניתנים למטרות מידע והשכלה בלבד, ואסור לפרשם כהמלצת השקעה בהתאמה אישית. התוצרים מבוססים על הדיווחים הפומביים של תאגידים מדווחים (הכפופים לרגולציה של רשות ניירות ערך בישראל או SEC בארה"ב או רגולטורים דומים), על חדשות אקטואליה, ראיונות, הודעות לעיתונות של תאגידים, נתונים מספקים של נתוני שוק, תוכנת צד ג' ועוד. נתוני בסיס אלו של המערכת עשויים להכיל שגיאות ואסור לקבל החלטת השקעה כלשהי בהתבסס רק על מה שקראת במערכת או בממצאים שלה. אין להניח כי התוצרים יהיו רווחיים או שהם לא יביאו להפסדים. ההשקעות הנדונות כאן הן ספקולטיביות, כרוכות בסיכון משמעותי ואינן מתאימות לכל המשקיעים. ביצועי העבר אינם בהכרח מעידים על תוצאות עתידיות; לפיכך, אף משקיע אינו אמור להניח כי ביצועים עתידיים של כל השקעה ו/או השקעות ומסחר אסטרטגיות ספציפיות המופנים למידע זה יהיו רווחיים או שווים לרמות הביצועים שצוינו. סוגים שונים של השקעות כרוכים בדרגות סיכון שונות, ולא יכולה להיות הבטחה כי השקעה ספציפית כלשהי תהיה מתאימה או רווחית עבור תיק השקעות אינדיבידואלי.

התוצרים אינם הצעה, הזמנה או המלצה לקנות או למכור נייר ערך כלשהו. החברה, מנהליה, עובדיה, ספקיה, קבלני המשנה שלה, סוכניה וכל גורם קשור אליה אינם נוטלים כל אחריות לתוצאות המסחר וההשקעה שלך. יש סיכון גבוה במסחר ובהשקעה. תוצאות הביצועים של המערכת אינן מבוססות על סחר בפועל של ניירות ערך אלא מבוססות על חשבון סחר היפותטי. לתוצאות הביצוע ההיפותטיות יש מגבלות טבועות רבות. התוצאות המסחר שלך בפועל עשויות להיות שונות. לא ניתן כל מצג כי חשבון כלשהו ישיג או צפוי להשיג רווחים או הפסדים דומים לאלה המוצגים בכל מקום בחומרים שפורסמו. לתנאי השימוש המלאים לחץ כאן.