top of page
תמיכה

בדיקה היסטורית

שוק הוא סביבה שמשתנה מרגע לרגע, באמצעות אופטימה תוכלו לבחון את אסטרטגיות מסחר שיצרתם על נתונים היסטוריים בצורה מהירה ופשוטה. לאחר קבלת תוצאות הבדיקה תוכלו לבדוק באילו ימים או שעות האסטרטגיה שלכם מרוויחה יותר. באמצעות כמה לחיצות תוכלו להבין באילו רמות מחיר כדאי לכם לעבוד ובאילו רמות מחיר האסטרטגיה לא עובדת. כלי האופטימיזציה מנגיש לכם את מה שהיה שמור עד היום רק למתכנתים שיודעים לשלוף את המידע ולשקלל אותו לידי החלטות קריטיות. להדרכה בנושא אופטימיזציה

התראות מסחר

מערכת אופטימה מאפשרת לכם לצפות במערכת גרפים בזמן אמת. צפו בזמן המסחר בהתראה נכנסת לפעולה על הגרף מבלי לעזוב את תכנת המסחר.

חלון התראות בזמן אמת

חלון המהווה בסיס לאסטרטגיית מסחר חדשה. באמצעות הגדרה פשוטה תוכלו לסרוק את שוק המניות האמריקאי לפי מגוון פרמטרים ולבחור טריגרים לכניסה לעסקאות. תוכלו להשתמש בנתונים כאיתות כניסה לעסקאות או כאסטרטגיית מסחר אוטומטית לחלוטין. להדרכה בנושא אסטרטגיית מסחר חדשה.

חלון השוואה

חלון המאפשר השוואה גרפית של תדירות התראות באסטרגיות שונות.

קבלו עדכונים בזמן אמת על מצב השוק באמצעות השוואה גרפית של נתונים שונים. 

סריקת שוק 

אופטימה מאפשרת לסרוק את שוק המניות לפי פרמטרים מוגדרים מראש, החלון יתעדכן כל 30 שניות ויציג את המניות לפי מאפיינים שהוגדרו מראש. החלון מאפשר דירוג של מניות שעולות בסריקה לפי פרמטרים לבחירה

חלון נתונים

חלון המאפשר ציטוט של מניה במהלך יום המסחר. החלון כולל נתונים פונדומנטליים אודות המניה ותצוגה גראפית שמאפשרת לראות את טווח מחיר המניה לפי פרקי זמן שונים

 

bottom of page