top of page
מסחר-אחראי-עם-אופטימה-.jpg
 מנוי למערכת אופטימה  בשיתוף
דור חברוני - DTRADE 
מחיר.png

מנוי התנסות לשבועיים ללא עלות!

$0

ברכישת מנוי למערכת הנך מצהיר שקראת והסכמת לתנאי השימוש

במהלך 14 הימים הראשונים לא תחוייבו וניתן לבטל את המנוי ללא שום חיוב! לאחר 14 ימים תחויבו ב-59$ לחודש. 

המנויים החודשיים לאופטימה ללא התחייבות!
ניתן לבטל את המנוי החודשי בכל עת, המינימום לחיוב הוא תקופת חיוב אחת.
המנוי השנתי בהנחה בתשלום מראש לשנה עם אפשרות ביטול לאחר שנה. המנוי השנתי מחויב בתשלום אחד ולא ניתן לפיצול.   לא יינתן זיכוי יחסי על ביטול המנוי לפני תום התקופה. ביטול המנוי יעשה על ידי המשתמש דרך חשבון הפייפאל. כל המנויים בעמוד זה הינם מסוג מנוי מתחדש.

bottom of page