Chat Conversation End Type a message...
 

הרשמה לשיעור פתוח בנושא 
מסחר אוטומטי עם אופטימה
מתי זה קורה?
יום שלישי 19.10.2021 בשעה 18:00

3560.jpg
 

מערכת אופטימה מאפשרת יצירת רובוט אוטומטי לחלוטין!

באמצעות שימוש במערכת אופטימה תוכלו לבדוק את נתוני ההצלחה של האסטרטגיות שלכם ולשפר אותן בהתאם לביצועי העבר!

בהדרכה נציג מספר רעיונות מסחר הקיימים באופטימה ונסביר כיצד הופכים אותם לרובוט אוטומטי!